support@danesh-ju.com

منو
پست های زیر دارای برچسب

گزارش تخصصی مقطع راهنمایی

هستند.

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی مدیر|   تاریخ انتشار : جمعه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی برای مدیران مقاطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مدیران مقاطع ابتدایی چگونگی ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر

 گزارش تخصصی برای مدیران مقاطع ابتدایی چگونگی ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای مدیران مقاطع ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : جمعه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی در پایه دوم راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی در پایه دوم راهنمایی و چگونگی بهبود بخشیدن وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

 گزارش تخصصی در پایه دوم راهنمایی و چگونگی بهبود بخشیدن وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی در پایه دوم راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : غیره, گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی در مقطع راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی در مقطع راهنمایی چگونگی افزایش دادن علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی

 گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی در مقطع راهنمایی چگونگی افزایش دادن علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی در قالب ورد    در این فایل گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی در مقطع راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی متوسطه اول درس ادبیات
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی متوسطه اول درس ادبیات چگونگی نهادینه کردن اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس ادبیات در دانش آموزان

 گزارش تخصصی متوسطه اول درس ادبیات چگونگی نهادینه کردن  اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس ادبیات  در دانش آموزان در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی متوسطه اول درس ادبیات تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی راهنمایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر ریاضی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶


امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی پایه سوم مقطع راهنمایی چگونگی حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در شبنم

 نمونه گزارش تخصصی پایه سوم مقطع راهنمایی چگونگی حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در شبنم در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل نمونه گزارش تخصصی پایه سوم مقطع راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی راهنمایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی دبیر ریاضی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶


دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی مقطع راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی مقطع راهنمایی چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزانم با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی

 دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی مقطع راهنمایی چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزانم با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی مقطع راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی راهنمایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۲ تیر, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی چگونگی مقید کردن زهرا به داشتن حجاب اسلامی

 گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی چگونگی مقید کردن زهرا به داشتن حجاب اسلامی در قالب ورد و  قابل ویرایش    در این فایل گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی راهنمایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی پایه سوم راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی پایه سوم راهنمایی چگونگی تغییر دادن رفتارهای نامناسب با روش های نوین تدریس.

 گزارش تخصصی پایه سوم راهنمایی و چگونگی تغییر دادن رفتارهای نامناسب  با روش های نوین تدریس در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی پایه سوم راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی دوم راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی دوم راهنمایی چگونگی کاهش دادن افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی

گزارش تخصصی دوم راهنمایی و چگونگی کاهش دادن افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی دوم راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: