support@danesh-ju.com

منو
پست های زیر دارای برچسب

دانلود مقاله آموزشی

هستند.

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون اجرایی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.8

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.6

نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به   نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟  می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به   می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار شما دبیران – آموزگاران و دبیران گرامی قرار می گیرد. [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۷ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.6

نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان ….. را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان ….. را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان ….. را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟  می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۷ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معلم ابتدایی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معلم ابتدایی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معلم ابتدایی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵


امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه … را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار: تجربیات برتر معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه … را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه … را به درس جمله سازی که زمینه انشا [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم ؟

عنوان طرح /ابتکار: تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵


امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات برتر معاون آموزشی چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟

عنوان طرح /ابتکار: نمونه تجربیات برتر معاون آموزشی چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  نمونه تجربیات برتر معاون آموزشی چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر آموزگار پایه اول چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم ؟

عنوان طرح /ابتکار: تجربیات برتر آموزگار پایه اول چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر آموزگار پایه اول چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار شما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات دبیر کار و فناوری|   تاریخ انتشار : شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.8

نمونه تجربیات مدون دبیر کار و فناوری چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

عنوان طرح /ابتکار: نمونه تجربیات مدون دبیر کار و فناوری چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  نمونه تجربیات مدون دبیر کار و فناوری چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: