support@danesh-ju.com

منو
گزارش تخصصی معاون پرورشی

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی برای مربیان پرورشی مدارس
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مربیان پرورشی مدارس چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان پایه آموزشگاه … به شرکت در نماز جماعت آموزشگاه

 گزارش تخصصی برای مربیان پرورشی مدارس چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان پایه آموزشگاه … به شرکت در نماز جماعت آموزشگاه در قالب ورد   در این فایل گزار گزارش تخصصی برای مربیان پرورشی مدارس تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی برای معلمان مقطع متوسطه اول
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای معلمان مقطع متوسطه اول چگونگی ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر

 گزارش تخصصی برای معلمان مقطع متوسطه اول چگونگی ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای معلمان مقطع متوسطه اول تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


دانلود گزارش تخصصی برای معاون پرورشی مدارس
امتیاز
5 / 4.5

دانلود گزارش تخصصی برای معاون پرورشی مدارس چگونگی ترغیب نمودن دانش آموزان آموزشگاه …. به شرکت در گروه سرود

 دانلود گزارش تخصصی برای معاون پرورشی مدارس چگونگی ترغیب نمودن دانش آموزان آموزشگاه …. به شرکت در گروه سرود در قالب ورد   در این فایل دانلود گزارش تخصصی برای معاون پرورشی مدارس تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مربی پرورشی متوسطه اول چگونگی نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف در دانش آموزانم

 گزارش تخصصی برای مربی پرورشی متوسطه اول چگونگی نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف در دانش آموزانم در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای مربی پرورشی متوسطه اول نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مربی پرورشی مقطع متوسطه چگونگی ترغیب نمودن دانش آموزان به پوشیدن چادر

 گزارش تخصصی برای مربی پرورشی مقطع متوسطه چگونگی ترغیب نمودن دانش آموزان به پوشیدن چادر در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی برای مربی پرورشی مقطع متوسطه نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی مربی پرورشی در پایه دوم متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی مربی پرورشی در پایه دوم متوسطه چگونگی رفع نمودن اختلال بی اعتنایی مقابله ای در یکی از دانش آموزانم

 گزارش تخصصی مربی پرورشی در پایه دوم متوسطه چگونگی رفع نمودن اختلال بی اعتنایی مقابله ای در یکی از دانش آموزانم در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی مربی پرورشی در پایه دوم متوسطه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی متوسطه چگونگی تقویت نمودن آموزه های دینی در دانش آموزان

 نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی متوسطه چگونگی تقویت نمودن آموزه های دینی در دانش آموزان در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی متوسطه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی معاون پرورشی در مقطع متوسطه دوم
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی معاون پرورشی در مقطع متوسطه دوم چگونگی نهادینه سازی علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت در دانش آموزانم

 گزارش تخصصی معاون پرورشی در مقطع متوسطه دوم چگونگی نهادینه سازی علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت در دانش آموزانم در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی معاون پرورشی در مقطع متوسطه دوم تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی معاون پرورشی آموزشگاه
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی معاون پرورشی آموزشگاه چگونگی سامان دادن به بی انضباطی نگین

 گزارش تخصصی معاون پرورشی آموزشگاه و چگونگی سامان دادن به بی انضباطی نگین برای مربی پرورشی در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی معاون پرورشی آموزشگاه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


نمونه گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی چگونگی کاهش دادن اضطراب به کمک راهکار های جذاب در بین دانش آموزان پایه ششم

نمونه گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی و چگونگی کاهش دادن اضطراب به کمک راهکار های جذاب در بین دانش آموزان پایه ششم در قالب ورد   در این فایل نمونه گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

 گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی و چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی پایه ششم ابتدائی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی چگونگی مقید کردن زهرا به داشتن حجاب اسلامی

 گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی چگونگی مقید کردن زهرا به داشتن حجاب اسلامی در قالب ورد و  قابل ویرایش    در این فایل گزارش تخصصی معاون پرورشی مقطع راهنمایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی راهنمایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


گزارش تخصصی نماز در پایه پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی نماز در پایه پنجم ابتدایی چگونگی تثبیت یادگیری نماز در دانش آموزانم

 گزارش تخصصی نماز در پایه پنجم ابتدایی چگونگی تثبیت یادگیری نماز در دانش آموزانم در قلب ورد و قابل ویرایش برای معلم ابتدایی   در این فایل گزارش تخصصی نماز در پایه پنجم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه چگونگی افزایش علاقه ی دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه

نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه چگونگی افزایش  علاقه ی دانش آموزان  مدرسه جهت شرکت  در نماز جماعت مدرسه در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل نمونه گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی معاون پرورشی  


دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه
امتیاز
5 / 4.5

دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزان به امر حجاب

دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه و چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزان به امر حجاب در قالب ۲۸ صفحه ورد و قابل ویرایش   در این فایل دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی مدرسه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: