support@danesh-ju.com

منو
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای درس ریاضی پایه پنجم
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای درس ریاضی پایه پنجم چگونگی معلاقمند شدن رضا دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم به درس ریاضی

 گزارش تخصصی برای درس ریاضی پایه پنجم چگونگی معلاقمند شدن رضا دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم به درس ریاضی در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای درس ریاضی پایه پنجم تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی چگونگی نهادینه سازی علاقه شرکت در نماز جماعت در دانش آموزانم

 نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی چگونگی نهادینه سازی علاقه شرکت در نماز جماعت در دانش آموزانم در قالب ورد   در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای معلم های کلاس دوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای معلم های کلاس دوم ابتدایی چگونگی بهبود بخشیدن مشکل ناخن جویدن و استرس در علی دانش آموز کلاس

 گزارش تخصصی برای معلم های کلاس دوم ابتدایی چگونگی بهبود بخشیدن مشکل ناخن جویدن و استرس در علی  دانش آموز کلاس در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای معلم های کلاس دوم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای درس فارسی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای درس فارسی چگونگی تقویت نمودن مهارت خواندن در علیرضا دانش آموز

 گزارش تخصصی برای درس فارسی چگونگی تقویت نمودن مهارت خواندن در علیرضا دانش آموز در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی برای درس فارسی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای درس ریاضی در مقاطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای درس ریاضی در مقاطع ابتدایی چگونگی یاد دادن مقایسه اعداد اعشاری به صورت عملی به دانش آموزان

گزارش تخصصی برای درس ریاضی در مقاطع ابتدایی چگونگی یاد دادن مقایسه اعداد اعشاری به صورت عملی به دانش آموزان در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای درس ریاضی در مقاطع ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای معلم های کلاس پنجم
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای معلم های کلاس پنجم چگونگی از بین بردن ناهنجاریهای رفتاری (زهرا) دانش آموز طلاقم

 گزارش تخصصی برای معلم های کلاس پنجم چگونگی از بین بردن ناهنجاریهای رفتاری (زهرا) دانش آموز طلاقم در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای معلم های کلاس پنجم تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای مشکلات اخلاقی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مشکلات اخلاقی چگونگی برطرف نمودن مشکلات اخلاقی رفتاری نرگس دانش آموز

 گزارش تخصصی برای مشکلات اخلاقی چگونگی برطرف نمودن مشکلات اخلاقی رفتاری نرگس دانش آموز  در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی برای مشکلات اخلاقی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن چگونگی رونق بخشیدن شرکت دانش آموزان در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت

 نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن چگونگی رونق بخشیدن شرکت دانش آموزان در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت در قالب ورد   در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه ای از گزارش تخصصی معلم چهارم ابتدایینمونه ای از گزارش تخصصی معلم چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه ای از گزارش تخصصی معلم چهارم ابتدایی چگونگی حل کردن اختلالات یادگیری مریم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT )

نمونه ای از گزارش تخصصی معلم چهارم ابتدایی چگونگی حل کردن اختلالات یادگیری مریم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری   در این فایل نمونه ای از گزارش تخصصی معلم چهارم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


گزارش تخصصی برای معلمان چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای معلمان چهارم ابتدایی چگونگی ساختن کلاس درسم با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی

 گزارش تخصصی برای معلمان  چهارم ابتدایی چگونگی ساختن کلاس درسم با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای معلمان  چهارم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه ای از گزارش تخصصی برای معلم کلاس اول ابتدایینمونه ای از گزارش تخصصی برای معلم کلاس اول ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه ای از گزارش تخصصی برای معلم کلاس اول ابتدایی چگونگی کنترل دانش آموز بیش فعالم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل

 نمونه ای از گزارش تخصصی برای معلم کلاس اول ابتدایی چگونگی کنترل دانش آموز بیش فعالم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل در قالب ورد   در این فایل نمونه ای از گزارش تخصصی برای معلم کلاس اول ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان به خواندن قرآن

 نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان به خواندن قرآن  در قالب ورد و قابل ویرایش برای معلم کلاس ششم ابتدایی   در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای درس قرآن تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


دانلود نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزان (مخصوصا معصومه را که معلولیت وی را رنج می داد) به شرکت در نماز جماعت

 دانلود نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی چگونگی علاقمند نمودن دانش آموزان   به شرکت در نماز جماعت  در قالب ورد   در این فایل دانلود نمونه گزارش تخصصی برای معلمان کلاس سوم ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


دانلود نمونه گزارش تخصصی برای درس کار و فناوری
امتیاز
5 / 4.5

دانلود نمونه گزارش تخصصی برای درس کار و فناوری چگونگی جذاب‌تر کردن درس کار و فناوری به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر

 دانلود نمونه گزارش تخصصی برای درس کار و فناوری چگونگی جذاب‌تر کردن  درس کار و فناوری به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتردر قالب ورد   در این فایل دانلود نمونه گزارش تخصصی برای درس کار و فناوری تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  


نمونه ای از گزارش تخصصی معلم پایه اول ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه ای از گزارش تخصصی معلم پایه اول ابتدایی چگونگی برطرف نمودن مشکل عدم کنترل ادرار در دانش آموزم نیما

نمونه ای از گزارش تخصصی معلم پایه اول ابتدایی چگونگی برطرف نمودن مشکل عدم کنترل ادرار در دانش آموزم نیما در قالب ورد   در این فایل نمونه ای از گزارش تخصصی معلم پایه اول ابتدایی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: