support@danesh-ju.com

منو
سناریو الگوی تدریس

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : سناریو الگوی تدریس  


الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع آشنایی دانش آموزان با منظومه شمسی

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع آشنایی دانش آموزان با منظومه شمسی الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع آشنایی دانش آموزان با منظومه شمسی  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه سوم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس هدیه های سوم بوی بهشت

نمونه سناریو ی الگوهای برتر تدریس هدیه های سوم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس مطالعات چهارم محیط زندگی ما

نمونه سناریوی الگوهای برتر تدریس مطالعات چهارم  بافرمت ورد وقبال ویرایش در۲۵صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس مطالعات چهارم زندگی درشهر و روستا

نمونه سناریو و الگوی برتر تدریس مطالعات چهارم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۲صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه ششم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی ششم زاویه ها

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی ششم زاویه ها بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه سوم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس هدیه های سوم بانوی قهرمان

نمونه سناریوی الگوی برتر تدریس هدیه های سوم یافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس جغرافیای چهارم جهت های جغرافیایی

دانلود سناریو و الگوی برتر تدریس جغرافیای چهارم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه سوم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی سوم مساحت

نمونه سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی سوم  بافرمت ورد وقابل ویرایش شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه سوم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی سوم مفهوم محیط

سناریوی الگوهای برتر تدریس ریاضی سوم  بافرمت ورد وقابل ویرایش شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس چهارم ضرب عددصحیح درکسر

نمونه سناریو ی الگوهای برتر تدریس چهارم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه ششم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی ششم بزرگ و کوچک

 نمونه سناریو ی الگوهای برتر تدریس ریاضی ششم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه ششم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس علوم ششم انرژی

نمونه سناریو و الگوی برتر تدریس علوم ششم  بافرمت ورد وقبال ویرایش در۲۵صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم تقیسم های غیر اساسی

دانلود سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه چهارم  


photo_2017-02-16_15-01-06
امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم تقسیم های چندرقمی

نمونه سناریو و الگوهای برتر تدریس ریاضی چهارم   بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۳صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : پایه دوم  


امتیاز
5 / 4.5

سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی دوم جمع و تفریق اعداد۳رقمی

نمونه سناریو و الگوی برتر تدریس ریاضی دوم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۵صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: