support@danesh-ju.com

منو
اقدام پژوهی معاون اجرایی

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم دانش آموزان را به صبحانه و تغذیه مناسب ترغیب کنم؟

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم دانش آموزان را به صبحانه و تغذیه مناسب ترغیب کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۷صفحه در این فایل نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پزوهی معاون اجرایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم به تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی بپردازم و آنها را از آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده دور کنم.؟

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم به تربیت  جنسی  در دانش آموزان افغانی بپردازم و آنها راازآسیب های اجتماعی این پدیده دور کنم.؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۳صفحه در این فایل  نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع دبستان چگونه توانستم با ایجاد فکر و اندیشه دردانش آموزانم به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای استفاده از فضای مجازی دست یابیم؟

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع دبستان چگونه توانستم با ایجاد فکرواندیشه دردانش آموزان به راهی برای کاهش آسیبهای فضای مجازی دست یابیم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل  دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان چگونه توانستم با ایجاد انگیزه حس علاقه و وطن دوستی را در دانش آموزانم افزایش دهم؟

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان چگونه توانستم با ایجاد انگیزه حس علاقه و وطن دوستی را در دانش آموزانم  افزایش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۷صفحه در این فایل دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم ؟

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۷صفحه در این فایل  دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان چگونه توانستم مادر دانش آموز خانواده طلاق را ترغیب به پی گیری تحصیلی فرزندش کنم و بر روند پیشرفت تحصیل دانش آموز تاثیر بگذارم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان چگونه توانستم  مادر دانش آموز خانواده طلاق را ترغیب به  پی گیری تحصیلی فرزندش کنم و  بر روند پیشرفت تحصیل دانش آموز تاثیر بگذارم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی پایه دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم با مطرح کردن نقش میزان دخالت و تاثیر اولیا در تکالیف دانش آموزان در ارتقا فرایند آموزشی موثر باشم ؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم  با مطرح کردن نقش دخالت و تاثیر اولیا در تکالیف دانش آموزان در ارتقا فرایند آموزشی موثر باشم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۶صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه چگونه توانستم وظایف و مسولیتهای را عنوان معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه کنم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه چگونه توانستم وظایف و مسولیتهای را عنوان معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع ابتدایی چگونه توانستم وظایف و مسولیتهای را عنوان معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه کنم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع ابتدایی چگونه توانستم وظایف و مسولیتهای را عنوان معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی دانش آموزانم تاثیر مثبت بگذارم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد  بر شادابی و شادمانی دانش آموزانم تاثیر مثبت بگذارم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی دوره متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی دوره متوسطه چگونه توانستم با تشکیل جلسات والدین اثر بخش و برنامه ریزی درسی و بالا بردن سطح سواد والدین در ارتقا فرایند آموزشی دانش آموزان موثر باشم ؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی دوره متوسطه چگونه توانستم  با تشکیل جلسات والدین وبرنامه ریزی درسی در ارتقا فرایند آموزشی دانش آموزان موثر باشم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی معاون اجرایی دوره متوسطه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به اجرای طرح مدیریت بازیافتها تشویق و ترغیب نمایم ؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به اجرای طرح مدیریت بازیافتها تشویق و ترغیب نمایم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۷صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی مدرسه استثنایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی مدرسه استثنایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی تاثیر مثبت بگذارم؟

 اقدام پژوهی معاون اجرایی مدرسه استثنایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی  تاثیر مثبت بگذارم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل   اقدام پژوهی معاون اجرایی مدرسه استثنایی  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل را در دانش آموزان نهادینه سازم ؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان چگونه توانستم اسراف نکردن رادرامورآموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و اقتصاد مقاومتی رانهادینه سازم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی  


اقدام پژوهی معاون اجرایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم کیفیت کارگروههای تخصصی انجمن اولیا برگزاری جلسات دوره های وگزارش کار ماهانه را ارتقا بخشم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم کیفیت کارگروههای تخصصی انجمن اولیا برگزاری جلسات دوره های وگزارش کار ماهانه را ارتقا بخشم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۷صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون اجرایی  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: