support@danesh-ju.com

منو
اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی معلم کار و فناوری متوسطه اول
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معلم کار و فناوری متوسطه اول با موضوع فرم های خودسنجی و همسال سنجی انگیزه یادگیری

اقدام پژوهی معلم کار و فناوری متوسطه اول با موضوع فرم های خودسنجی و همسال سنجی انگیزه یادگیری دقیق و کامل اقدام پژوهی معلم کار و فناوری متوسطه اول با موضوع فرم های خودسنجی و همسال سنجی انگیزه یادگیری مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۲ صفحه کانون تخصصی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی کار و فناوری
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی کار و فناوری با موضوع جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزانم

اقدام پژوهی کار و فناوری با موضوع  جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزانم مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری مقطع متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری مقطع متوسطه چگونه توانستم با بالا بردن سطح علمی دانش آموزانم تمرکز و توجه آنان را در درس کار و فناوری بالا ببرم؟

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری مقطع متوسطه چگونه توانستم  با بالا بردن سطح علمی دانش آموزانم تمرکز و  توجه آنان را در درس کار و فناوری بالا ببرم؟بافرمت ورد وقبال ویرایش در۳۱صفحه در این فایل   اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری مقطع متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری هنرستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری هنرستان چگونه توانستم هنرجویان هنرستان را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری هنرستان چگونه توانستم هنرجویان هنرستان را با رشته کامپیوتر وبازار کار آشنا وعلاقه مند به ادامه تحصیل نمایم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۹صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری هنرستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۹صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری متوسطه اول
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری متوسطه اول چگونه توانستم دانش آموزان پایه … را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم؟

اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری متوسطه اول چگونه توانستم دانش آموزان به استفاده ازکامپیوترعلاقه مند نموده ودرس کاروفناوری رابرایشان جذاب تر کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۰صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرکاروفناوری متوسطه اول تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پزوهی دبیر کاروفناوری متوسطه دوم
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری متوسطه دوم چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری متوسطه دوم چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی  در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۴صفحه در این فایل   اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری متوسطه دوم تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوترآشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۹صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر کاروفناوری تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری متوسطه چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری  متوسطه چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری  متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی کاروفناوری
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی کاروفناوری چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم ؟

اقدام پژوهی کاروفناوری چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۷صفحه در این فایل اقدام پژوهی کاروفناوری تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی کاروفناوری ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی کارو فناوری ششم ابتدایی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم؟

اقدام پژوهی کارو فناوری ششم ابتدایی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری  با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل اقدام پژوهی کارو فناوری ششم ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی کار وفناوری متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی کار و فناوری متوسطه چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

اقدام پژوهی کار و فناوری متوسطه چگونه توانستم دانش آموزانم را  به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۷صفحه در این فایل اقدام پژوهی کار و فناوری متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری مقطع متوسطه چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری مقطع متوسطه چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش ۲۷صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری مقطع متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری متوسطه چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟

اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری متوسطه چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۰صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر کار وفناوری متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری  


اقدام ژيوهی دبیر کار و فناوری
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۱۹صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: