support@danesh-ju.com

منو
اقدام پژوهی دبیر تاریخ

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی یک دبیرتاریخ
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی یک دبیرتاریخ چگونه توانستم دانش آموزان پایه…آموزشگاه .. .. را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی یک دبیرتاریخ چگونه توانستم دانش آموزان پایه…آموزشگاه .. ..  را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۶صفحه در این فایل  اقدام پژوهی یک دبیرتاریخ تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی دبیرتاریخ ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرتاریخ ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی دبیرتاریخ ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم  را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۶صفحه در این فایل   اقدام پژوهی دبیرتاریخ ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه چگونه توانستم علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش دهم؟

اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه چگونه توانستم علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش دهم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۱۶صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه چگونه توانستم ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش سازم؟

اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه چگونه توانستم ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش سازم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟

اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۱۹صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر تاریخ متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما قرار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی دبیر تاریخ
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم؟

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۱۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر تاریخ  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


photo_2016-12-22_23-52-02
امتیاز
5 / 4.5

نمونه اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه

نمونه اقدام پژوهی دبیرتاریخ متوسطه چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ در این فایل   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. تیترهایی که در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


دانلود اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.4

دانلود نمونه اقدام پژوهی دبیر تاریخ جذاب سازی ساعت درس

دانلود نمونه اقدام پژوهی دبیر تاریخ جذاب سازی ساعت درس چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ دراین فایل   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. تیترهایی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


دانلود اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ جذاب سازی کلاس

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ جذاب سازی کلاس چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟ در این فایل   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. تیترهایی که در این [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


دانلود اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ

دانلود اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری  درس تاریخ کمک کنم در این فایل   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. تیترهایی که در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.8

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه فایل دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.8

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه توانستم دانش آموزان پایه…آموزشگاه … را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه توانستم دانش آموزان پایه…آموزشگاه … را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه فایل دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر تاریخ  


اقدام پژوهی
امتیاز
5 / 4.6

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟

دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸ صفحه فایل دانلود اقدام پژوهی دبیر تاریخ حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: