support@danesh-ju.com

منو
اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم با موضوع ارتقا علاقه دانش آموزان به شاهنامه خوانی

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم با موضوع ارتقا علاقه دانش آموزان به شاهنامه خوانی دقیق و کامل اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم با موضوع ارتقا علاقه دانش آموزان به شاهنامه خوانی مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه دوم
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه دوم با موضوع ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان دبیرستانی در درس ادبیات

اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه دوم با موضوع ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان دبیرستانی در درس ادبیات دقیق و کامل اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه دوم با موضوع ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان دبیرستانی در درس ادبیات  مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۳ صفحه کانون تخصصی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع  بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی زبان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیرادبیات متوسطه دوم
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات متوسطه دوم چگونه توانستم دانش آموزان پایه دهم انسانی را به درس نگارش وانشا علاقمند نمایم؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات متوسطه دوم چگونه توانستم دانش آموزان پایه دهم انسانی را به درس نگارش وانشا علاقمند نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرادبیات متوسطه دوم تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه اول
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه اول چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخش را در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی فراهم آورم ؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه اول چگونه توانستم زمینه یاد گیری دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی  فراهم آورم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه اول  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیرادبیات متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال … افزایش دهم؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال … افزایش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان بیاموزم؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان  بیاموزم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۱صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرادبیات تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی چگونه توانستم افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش  در۳۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی چگونه توانستم با ارائه راه حل های مناسب مشکل ضعف ماده ی درسی ادبیات و زبان فارسی مهدی را برطرف نمایم ؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی چگونه توانستم با ارائه راه حل های مناسب مشکل ضعف ماده ی درسی ادبیات و زبان فارسی مهدی را برطرف نمایم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۷صفحه در این فایل   اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فاطمه … را درکلاس … در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فاطمه …  را درکلاس … در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۳صفحه در این فایل   اقدام پژوهی دبیرادبیات فارسی متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی چگونه توانستم در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم ؟

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی چگونه توانستم در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۱۴صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی دبیر ادبیات چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۱صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر ادبیات  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم ؟

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی  


اقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه وهنرستان را به ادبیات فارسی علاقمند کنم؟

اقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه وهنرستان را به ادبیات فارسی علاقمند کنم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل اقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: