support@danesh-ju.com

منو
ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای

آرشیو دسته بندی ها

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون اجرایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.8

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون اجرایی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات دبیر تربیت بدنی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

نموته تجربیات دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه شهید باهنر (دخترانه) را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

عنوان طرح /ابتکار:نموته تجربیات دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه شهید باهنر (دخترانه) را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نموته تجربیات دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه شهید باهنر (دخترانه) را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون اجرایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

ابتکارات و تجربیات برتر حرفه ای معاون اجرایی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟

عنوان طرح /ابتکار:ابتکارات و تجربیات برتر حرفه ای معاون اجرایی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  ابتکارات و تجربیات برتر حرفه ای معاون اجرایی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه توانستم شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه توانستم شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه توانستم شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون پرورشی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات و ابتکارات مدون معاون پرورشی چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

ابتکارات و تجربیات تربیتی معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم آموزشگاه … را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

عنوان طرح /ابتکار:ابتکارات و تجربیات تربیتی معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم آموزشگاه … را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  ابتکارات و تجربیات تربیتی معلم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم آموزشگاه … را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟ می باشد که به [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات تربیتی معلمان ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات تربیتی معلمان ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا این تحقیق و مقاله مربوط به  نمونه تجربیات تربیتی معلمان ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار شما دبیران – آموزگاران [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.6

نمونه تجربیات برتر حرفه ای مدیر چگونه توانستم زهرا را به داشتن حجاب اسلامی مقید کنم؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات برتر حرفه ای مدیر چگونه توانستم زهرا را به داشتن حجاب اسلامی مقید کنم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  نمونه تجربیات برتر حرفه ای مدیر چگونه توانستم زهرا را به داشتن حجاب اسلامی مقید کنم؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار شما دبیران [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.6

نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به   نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات آموزگار ابتدایی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟  می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مدیر چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم ؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم ؟ این تحقیق و مقاله مربوط به نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مدیر  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

عنوان طرح /ابتکار:نمونه تجربیات آموزشی مدیر چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به   می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در اختیار شما دبیران – آموزگاران و دبیران گرامی قرار می گیرد. [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات مربی بهداشت  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.7

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مربی بهداشت چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مربی بهداشت چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مربی بهداشت چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی  


3732f6c7e4
امتیاز
5 / 4.5

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟

عنوان طرح /ابتکار:تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟ این تحقیق و مقاله مربوط به  تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟ می باشد که به صورت کامل با فرمت ورد و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: