support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی معلم چهارم دبستان با موضوع اداره کلاس درس به بهترین شکل ممکن

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی معلم چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معلم چهارم دبستان با موضوع اداره کلاس درس به بهترین شکل ممکن

اقدام پژوهی معلم چهارم دبستان با موضوع  اداره کلاس درس به بهترین شکل ممکن مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی معلم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی پنجم ابتدایی با موضوع آموزش کسر به دانش آموزان

اقدام پژوهی پنجم ابتدایی با موضوع آموزش کسر به دانش آموزان مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۸ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی پنجم ابتدایی چگونه کسر [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی با موضوع مهارت دانش آموزان متوسطه در اجرای role play

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی با موضوع مهارت دانش آموزان متوسطه در اجرای role play مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۱ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر علوم|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی دبیر علوم
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع آموزش آداب معاشرت به دانش آموزان

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع  آموزش آداب معاشرت به دانش آموزان مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی دبیر علوم چگونه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی سرپرست کارگاه|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی سرپرست کارگاه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی سرپرست کارگاه با موضوع شادابی فضای کار گاه کار و فناوری و کار گاه هنر

اقدام پژوهی سرپرست کارگاه با موضوع  شادابی فضای کار گاه کار و فناوری و کار گاه هنر مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۳ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی معاون پرورشی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع کاهش آثار منفی آوردن گوشی همراه به مدرسه

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع  کاهش آثار منفی آوردن گوشی همراه به مدرسه مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی معاون [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی چهارم دبستان با موضوع بالا بردن هوش هیجانی دانش آموزان با استفاده از زنگ فارسی

اقدام پژوهی چهارم دبستان با موضوع  بالا بردن هوش هیجانی دانش آموزان با استفاده از زنگ فارسی مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع  بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی زبان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مشاور|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی مشاور
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مشاور با موضوع نقش مشاور در هدایت تحصیلی دانش اموزان دوره اول متوسطه

اقدام پژوهی مشاور با موضوع  نقش مشاور در هدایت تحصیلی دانش اموزان دوره اول متوسطه مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۵ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی سوم دبستان با موضوع آموزش نشانه های چهار شکلی با نقاشی کردن

اقدام پژوهی سوم دبستان با موضوع آموزش نشانه های چهار شکلی با نقاشی کردن مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۷ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی سوم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مربی بهداشت|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


اقدام پژوهی مربی بهداشت
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مربی بهداشت با موضوع پیاده سازی ناهنجاریهای قامتی و اصلاح آن در دانش آموزان مقاله ای دقیق و کامل

اقدام پژوهی مربی بهداشت با موضوع پیاده سازی ناهنجاریهای قامتی و اصلاح آن در دانش آموزان مقاله ای دقیق و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : درس پژوهی, درس پژوهی اول ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


درس پژوهی اشکال هندسی پایه اول
امتیاز
5 / 4.5

درس پژوهی اشکال هندسی پایه اول ریاضی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی اشکال هندسی پایه اول ریاضی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل درس پژوهی اشکال هندسی پایه اول ریاضی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در ۲۶صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی اشکال هندسی پایه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : درس پژوهی, درس پژوهی متوسطه اول|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


درس پژوهی عربی پایه نهم
امتیاز
5 / 4.5

درس پژوهی عربی پایه نهم حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره به صورت کامل و آماده

درس پژوهی عربی پایه نهم حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل درس پژوهی عربی پایه نهم حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در ۶۱  صفحه فایل قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : درس پژوهی, درس پژوهی پنجم ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


درس پژوهی حمل و نقل مطالعات
امتیاز
5 / 4.5

درس پژوهی حمل و نقل مطالعات پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی حمل و نقل مطالعات پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل درس پژوهی حمل و نقل مطالعات پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در ۶۱  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : درس پژوهی, درس پژوهی متوسطه دوم|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷


درس پژوهی حسابداری پایه دهم
امتیاز
5 / 4.5

درس پژوهی حسابداری پایه دهم ثبت حسابها به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی حسابداری پایه دهم ثبت حسابها به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل درس پژوهی حسابداری پایه دهم ثبت حسابها به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در ۳۳  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی حسابداری پایه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: