support@danesh-ju.com

منو

نمونه گزارش تخصصی برای مشاوران مدرسه چگونگی پربارتر نمودن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی مشاور|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه گزارش تخصصی برای مشاوران مدرسه
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای مشاوران مدرسه چگونگی پربارتر نمودن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان

 نمونه گزارش تخصصی برای مشاوران مدرسه چگونگی پربارتر نمودن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان در قالب ورد   در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای مشاوران مدرسه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر زیست|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی برای دبیران زیست شناسی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای دبیران زیست شناسی چگونگی بهبود بخشیدن یادگیری و محفوظات اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم

گزارش تخصصی برای دبیران زیست شناسی چگونگی بهبود بخشیدن یادگیری و محفوظات اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای دبیران زیست شناسی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر زیست|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زیست متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زیست متوسطه چگونگی علاقمند نمودن با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان به درس زیست شناسی

  نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زیست متوسطه چگونگی علاقمند نمودن با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان به درس زیست    در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زیست متوسطه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر زیست|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی برای دبیر زیست شناسی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای دبیر زیست شناسی متوسطه چگونگی علاقمند نمودن به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس به درس زیست شناسی و مفاهیم آن

گزارش تخصصی برای دبیر زیست شناسی متوسطه چگونگی علاقمند نمودن به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز  دانش آموزان کلاس به زیست در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای دبیر زیست شناسی متوسطه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی مشاور|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی برای مشاور مقطع متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای مشاور مقطع متوسطه چگونگی آموختن زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان خوابگاهی

 گزارش تخصصی برای مشاور مقطع متوسطه چگونگی آموختن زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها  به دانش آموزان خوابگاهی در قالب ورد   در این فایل گزارش تخصصی برای مشاور مقطع متوسطه تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


گزارش تخصصی برای دبیر زبان فارسی
امتیاز
5 / 4.5

گزارش تخصصی برای دبیر زبان فارسی چگونگی افزایش دادن میزان یادگیری درس زبان فارسی در دانش آموزان

 گزارش تخصصی برای دبیر زبان فارسی چگونگی افزایش دادن میزان یادگیری درس زبان فارسی در دانش آموزان در قالب ورد و قابل ویرایش   در این فایل گزارش تخصصی برای دبیر زبان فارسی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : گزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگلیسی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگلیسی چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

 نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگلیسی چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد   در این فایل نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگلیسی تمامی نکات مربوط به گزارش تخصصی متوسطه و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: