support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی ریاضی دوم دبستان چگونه توانستم ازطریق تلفیق هنر باریاضی یادگیری ریاضی را در دانش آموزان بهبود بخشم؟

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی ریاضی دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی ریاضی دوم دبستان چگونه توانستم ازطریق تلفیق هنر باریاضی یادگیری ریاضی را در دانش آموزان بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی ریاضی دوم دبستان چگونه توانستم ازطریق تلفیق هنر باریاضی یادگیری ریاضی را در دانش آموزان بهبود بخشم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۵۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی ریاضی دوم دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی دبیرقرآن ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرقرآن ششم ابتدایی چگونه توانستم از طریق تلفیق درس قرآن با هنر میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه ششم را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟

اقدام پژوهی دبیرقرآن ششم ابتدایی چگونه توانستم از طریق تلفیق درس قرآن با هنر میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه ششم را به درس قرآن افزایش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی دبیرقرآن ششم ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون عمومی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون عمومی متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون عمومی متوسطه چگونه توانستم برنامه پیشگیری از جنگ نرم و آسیب های اجتماعی را با افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه اجرا کنم ؟

اقدام پژوهی معاون عمومی متوسطه چگونه توانستم  برنامه پیشگیری از جنگ نرم و آسیب های اجتماعی را با افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه اجرا کنم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۶صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون عمومی متوسطه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر ریاضی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی دبیرریاضی سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرریاضی سوم ابتدایی چگونه توانستم خلاقیت دانش اموزان را پرورش ومشکلات آنها در رمینه یادگیری ریاضی وجدول ضرب راکاهش دهم؟

اقدام پژوهی دبیرریاضی سوم ابتدایی چگونه توانستم خلاقیت دانش اموزان را پرورش ومشکلات آنها در رمینه یادگیری ریاضی وجدول ضرب راکاهش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۵صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیرریاضی سوم ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارپایه چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان چگونه توانستم با علیرضا باوجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین ارتباط برقرار کنم و روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان  چگونه توانستم با علیرضا باوجود بیماری اوتیسم ارتباط برقرار کنم و روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل  اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی دبیرپایه سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیرپایه سوم دبستان چگونه توانستم خط دانش آموزم محمد صالح حسن زاده را در پایه سوم ابتدایی بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی دبیرپایه سوم دبستان چگونه توانستم خط دانش آموزم محمد صالح حسن زاده  را در پایه سوم ابتدایی بهبود بخشم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی دبیرپایه سوم دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معلم ریاضی پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معلم ریاضی پنجم دبستان چگونه توانستم به ایجادانگیزه و علاقه در درس ریاضی کلاس پنجم و حل آسان مسائل این درس کمک کنم ؟

اقدام پژوهی معلم ریاضی پنجم دبستان چگونه توانستم به ایجادانگیزه و علاقه در  درس ریاضی کلاس پنجم و حل آسان مسائل این درس کمک کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معلم ریاضی پنجم دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی دبیرمقطع سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی دبیر مقطع سوم ابتدایی چگونه توانستم به کمک روش های خلاق انگیزه دانش آموزم خدیجه را برای درس و زندگی بالا ببرم ؟

اقدام پژوهی  دبیر مقطع سوم ابتدایی چگونه توانستم به کمک روش های خلاق انگیزه  دانش آموزم خدیجه را برای درس و زندگی بالا ببرم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل  اقدام پژوهی  دبیر مقطع سوم ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع متوسطه چگونه توانستم جوی دوستانه و صمیمانه در بین اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه برقرار کنم ؟

اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع متوسطه چگونه توانستم  جوی دوستانه و صمیمانه در بین اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه برقرار کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارپایه اول ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونه توانستم با راهکارهای مناسب مشکل وسواس را در دانش آموز کلاس اول الهه کاهش دهم؟

اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونه توانستم با راهکارهای مناسب مشکل وسواس را در دانش آموز کلاس اول الهه کاهش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۶صفحه در این فایل اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارمقطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکلات رفتاری دانش آموزم متین را در پایه پنجم کاهش دهم و او را به درس و کلاس علاقه مند نمایم ؟

اقدام پژوهی آموزگار مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکلات رفتاری  دانش آموزم متین را در پایه پنجم  کاهش دهم و او را به درس و کلاس علاقه مند  نمایم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل  اقدام پژوهی آموزگار مقطع ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون پرورشی چندپایه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی چندپایه چگونه توانستم مفاهیم نماز را به دانش آموزان چندپایه آموزش داده و آنها را به نماز جماعت علاقه مند کنم؟

اقدام پژوهی معاون پرورشی چندپایه چگونه توانستم مفاهیم نماز را به دانش آموزان چندپایه آموزش داده و آنها را به نماز جماعت علاقه مند کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل اقدام پژوهی معاون پرورشی چندپایه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه دبستان چگونه دانش آموزان خود را با نماز آشنا کنیم؟

اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه دبستان چگونه دانش آموزان خود را با نماز آشنا کنیم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل   اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون آموزشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون آموزشی پایه متوسطه چگونه توانستم نقش و تاثیر پژوهش و فناوری را دروضعیت آموزشی به پایان برسانم؟

اقدام پژوهی معاون آموزشی پایه متوسطه چگونه توانستم نقش و تاثیر پژوهش و فناوری را دروضعیت آموزشی به پایان برسانم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون آموزشی پایه متوسطه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه ابتدایی چگونه توانستم معنای نماز را به دانش آموزان یاد دهم ؟

اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه ابتدایی چگونه توانستم معنای نماز را به دانش آموزان یاد دهم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون پرورشی پایه ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: