support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم دبستان چگونه توانستم مشکلات املا نویسی دانش آموزم عرشیا احمدی را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم دبستان چگونه توانستم مشکلات املا نویسی دانش آموزم عرشیا احمدی را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم دبستان چگونه توانستم مشکلات املا نویسی دانش آموزم عرشیا احمدی را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل   اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی چگونه توانستم با فعال نمودن دانش آموزان کیفیت برنامه صبحگاهی را افزایش دهم ؟

اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی چگونه توانستم  با فعال نمودن دانش آموزان کیفیت برنامه صبحگاهی را افزایش دهم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۵صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مدیر|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی مدیرمقطع دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مدیرمقطع دبستان چگونه توانستم با تشکیل جلسات والدین اثر بخش و برنامه ریزی درسی در ارتقا فرایند آموزشی دانش آموزان موثر باشم ؟

اقدام پژوهی مدیرمقطع دبستان چگونه توانستم  با تشکیل جلسات والدین اثر بخش و برنامه ریزی درسی در ارتقا فرایند آموزشی دانش آموزان موثر باشم  ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۰صفحه در این فایل  اقدام پژوهی مدیرمقطع دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مدیر|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی مدیرپایه ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مدیرپایه ابتدایی چگونه توانستم رشد پایدار دانش آموزان را با تحرک، پویایی و شادی آنها توام سازم؟

اقدام پژوهی مدیرپایه ابتدایی چگونه توانستم رشد پایدار دانش آموزان را با تحرک، پویایی و شادی آنها توام سازم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۹صفحه در این فایل  اقدام پژوهی مدیرپایه ابتدایی  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مدیر|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی مدیرمدرسه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مدیر مدرسه چگونه توانستم جوی دوستانه و صمیمانه در بین اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه برقرار کنم ؟

اقدام پژوهی مدیر مدرسه چگونه توانستم  جوی دوستانه و صمیمانه در بین اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه برقرار کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۳صفحه در این فایل  اقدام پژوهی مدیر مدرسه تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون اجرایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی دانش آموزانم تاثیر مثبت بگذارم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد  بر شادابی و شادمانی دانش آموزانم تاثیر مثبت بگذارم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارچندپایه ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگارچندپایه ابتدایی چگونه توانستم حسام مومیوند دانش آموز پایه اول دو زبانه دبستان امیر المومنین را با زبان فارسی معیار آشنا کنم؟

اقدام پژوهی آموزگارچندپایه ابتدایی چگونه توانستم حسام مومیوند دانش آموز پایه اول دو زبانه را با زبان فارسی معیار آشنا کنم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل  اقدام پژوهی آموزگارچندپایه ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارپایه اول ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزم علی اصغر را به کلاس علاقه مند کنم ؟

اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزم علی اصغر را به کلاس علاقه مند کنم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۲۸صفحه در این فایل اقدام پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی   تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معلم پایه پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم دبستان چگونه توانستم مشکل گوشه گیری یگانه مظاهری دانش آموز پایه پنجم دبستان منتظری را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم دبستان چگونه توانستم  مشکل گوشه گیری یگانه مظاهری دانش آموز پایه پنجم دبستان منتظری را برطرف نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معلم پایه پنجم دبستان  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگارپایه چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان چگونه توانستم مشکل لجبازی متین دانش آموز کم توان ذهنی را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان چگونه توانستم مشکل لجبازی متین دانش آموز کم توان ذهنی را برطرف نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۸صفحه در این فایل  اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم دبستان تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مشاور|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی مشاور پایه متوسطه
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مشاور پایه متوسطه چگونه توانستم مشکل گوشه گیری و ساکت بودن عارفه دانش آموز پایه نهم آموزشگاه را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی مشاور پایه متوسطه چگونه توانستم  مشکل گوشه گیری و ساکت بودن  عارفه دانش آموز پایه نهم آموزشگاه  را برطرف نمایم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  اقدام پژوهی مشاور پایه متوسطه  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی معاون پرورشی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معاون پرورشی سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معاون پرورشی سوم ابتدایی چگونه توانستم به یادگیری وضو دانش آموزان سوم ابتدایی دبستان علوی کیفیت ببخشم؟

اقدام پژوهی معاون پرورشی سوم ابتدایی چگونه توانستم به یادگیری وضو دانش آموزان سوم ابتدایی دبستان علوی کیفیت ببخشم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۴صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معاون پرورشی سوم ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی آموزگار املا چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی آموزگار املا چهارم ابتدایی چگونه توانستم مشکل کند نویسی را در املا در دانش آموز پایه چهارم علی کاهش دهم؟

اقدام پژوهی آموزگار املا چهارم ابتدایی چگونه توانستم مشکل کند نویسی را در املا در دانش آموز پایه چهارم علی کاهش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۰صفحه در این فایل  اقدام پژوهی آموزگار املا چهارم ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی معلم املا دوره ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی معلم املا دوره ابتدایی چگونه توانستم مشکل کند نویسی را در املا در دانش آموزم مهدی کاهش دهم؟

اقدام پژوهی معلم املا دوره ابتدایی چگونه توانستم مشکل کند نویسی را در املا در دانش آموزم  مهدی کاهش دهم؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در۴۰صفحه در این فایل  اقدام پژوهی معلم املا دوره ابتدایی تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی مدیر|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۶


اقدام پژوهی مدیرمدرسه ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

اقدام پژوهی مدیر مدرسه ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را با نشاط کنم ؟

اقدام پژوهی مدیر مدرسه ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را با نشاط کنم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش در۳۲صفحه در این فایل  تمامی نکات مربوط به اقدام پژوهی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و قابل ویرایش آن در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. قسمتی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب
امتیاز دهید: