support@danesh-ju.com

منو

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده

   دسته بندی : درس پژوهی, درس پژوهی چهارم ابتدایی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۷


درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  در ۳۷  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

کانون تخصصی دانشجو تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

جنبش تفکر در تدریس و تلاش برای بهبود آن از دغدغه های مربیان تربیتی، معلمان و…است، می توان گفت درس پژوهی یک رویکرد جدید برای رشد حرفه ای معلمان و بهبود روشهای تدریس است.که به معلم در هنر تدریس یاری میرساند ،درس پژوهی معلم را به باز اندیشی در عمل آموزش ازطراحی ،برنامه ریزی درس، طرح درس ،تدریس، گرفتن بازخورد ،اصلاح فرایند تدریس وادار می کند.”سرکارآرنی معتقد است:” درس پژوهی روش پژوهش مشارکتی معلمان کلاس درس است که  به عنوان موثرترین  برنامه ی  پرورش حرفه ای  معلمان در مدارس  ژاپن بوده  و این روش  در کشور ژاپن ابداع شده و  برای ژاپنی ها موفقیتهای بسیاری داشته است. برخی پژوهشگران آموزشی موفقیت ژاپن را در آزمونهای بین المللی ( ازجمله تیمز ، پرلزوپیزا) نتیجه  استفاده  مستمر معلمان  ژاپنی از ایده ی پژوهش  مشارکتی  معلمان (درس پژوهی)میدانند(سرکارآرانی،۱۳۹۰)و این الگو در بسیاری از کشورها مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است دراین روش معلمان به تامل و تفکر درباره فرایند آموزش و تدریس خود و همکاران می پردازند و باعث بهبود فرایندآموزش و یادگیری، فعالیت های آموزشی مدرسه و ارتقا شایستگی های حرفه ای معلمان می شود.

محتوای درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فصل چهارم

مقدمه درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فصل چهارم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تدریس درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فصل چهارم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده ۲ درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی ۲ درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی  درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر </