support@danesh-ju.com

منو

برنامه عملیاتی سالانه مدارس

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

برنامه عملیاتی سالانه مدارس

   دسته بندی : برنامه سالانه مدیر, برنامه سالانه معاون پرورشی, برنامه سالانه و تقویم اجرایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸


برنامه عملیاتی سالانه مدارس

برنامه عملیاتی سالانه مدارس ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم با فرمت ورد بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش به همراه جداول دقیق برنامه ریزی سالانه، اهداف، چشم اندازهای آتی و…

برنامه عملیاتی سالانه مدارس

نکته ای پیرامون برنامه عملیاتی سالانه مدارس

از آنجا که این برنامه برای کلیه مقاطع پیش بینی شده است شامل برنامه عملیاتی تدبیر برای مقطع ابتدایی برنامه عملیاتی تعالی برای مقطع متوسطه اول و دوم برنامه عملیاتی بوم و تقویم اجرایی برای کلیه مقاطع می باشد .

جدیدترین بروز رسانی نمونه فایل برنامه عملیاتی سالانه مدارس توسط تیم تخصصی معلم بلاگ بر اساس اهداف خاص مورد نیاز آموزش و پرورش : با فرمت word و با امکان ویرایش . در حدود ۷۰ فایل قابل ویرایش حدود ۴۰۰ صفحه

خلاصه ای از تیتر هایی که در فایل برنامه عملیاتی سالانه مدارس جمع آوری شده است :

برنامه عملیاتی در بخش نخست به شرح زیر است :

برنامه عملیاتی نخست در ۱۳۶ صفحه که شامل موارد زیر است :

 1. فصل یک : مقدمه
 2. مقدمه
 3. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 4. برنامه در افق چشم انداز ۱۴۰۴
 5. اهداف دوره
 6. اهداف طرح تدبیر

فصل دوم : مشخصات آموزشگاه

الف – شناسنامه آموزشگاه

ب- امکانات و تجهیزات

ج- مشخصات فیزیکی مدرسه

د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه

طرح تدبیر

فصل سوم : نیروی انسانی

 1. مشخصات مدیر و کادر اداری
 2. فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه
 3. مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه
 4. آمار معلمان و مشخصات آنان
 5. آمار دانش آموزان به تفکیک پایه
 6. آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه
 7. اعضای شورای مدرسه
 8. اعضای شورای معلمان
 9. اعضای شورای مالی
 10. اعضای شورای دانش آموزی
 11. اعضای شورای انجمن اولیا
 12. میزان سواد اولیا
 13. میزان جلب مشارکت های مردمی
 14. جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف
 15. تعاریف اصطلاحات

فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی

 • تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه
 • جدول زمان بندی شورای مدرسه
 • جدول زمان بندی شورای معلمان
 • جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان
 • جدول زمان بندی شورای دانش آموزی

فصل پنجم : برنامه عملیاتی

 • گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی
 • فرم شماره ۲ برنامه پیشنهادی عملیاتی دبستان ( برنامه تدبیر )
 • تعلیم و تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی
 • تعلیم و تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی
 • تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
 • تعلیم و تربیت فناورانه
 • تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
 • تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری
 • تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای
 • جدول ماتریس وswot

طرح تدبیر

فصل ششم : ضمائم و اسناد

میثاق نامه ها

 1. میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان
 2. میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان
 3. میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش جدید

 • ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
 • ساحت اجتماعی سیاسی
 • ساحت علمی فناورانه
 • ساحت تربیت زیستی بدنی
 • ساحت زیبا شناختی وهنری
 • ساحت اقتصادی و حرفه ای

طرح تدبیر

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش جدید

 1. جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
 2. جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
 3. جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
 4. جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
 5. جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
 6. جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای

طرح تدبیر

جدول شماره ۴: خودارزیابی فعالیت ها:

 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت اجتماعی سیاسی
 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت علمی فناورانه
 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت تربیت زیستی بدنی
 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت زیبا شناختی وهنری
 • جدول تکمیل شده خودارزیابی فعالیت های  ساحت اقتصادی و حرفه ای

طرح تدبیر

کلیه ساحت هایی که توضیحات آن در فایل برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موجود است

به ترتیب عبارتند از :

 ساحت۱) تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-بادرک مفهوم اولیه هریک از اصول دین، پذیرش واحساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را نشان دهد.۲-با مطالعه روش زندگی وآموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (عزت نفس ،تکریم والدین ،احترام به طبیعت ودیگران،وفای به عهد)وشناخت احکام موردنیاز الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی ودر زندگی به کار گیرد.۳-با قرائت صحیح وروان ،درک مفاهیم عینی وانس با قران کریم ،آموزه های آن را در زندگی به کار گیرد

ساحت(۲): تعلیم و تربیت اجتماعی  و سیاسی در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-با شناخت حقوق ومسولیت خود در زندگی خانوادگی واجتماعی وبکار گیری رفتار سازنده ومسالمت جویانه ،از قوانین ومقررات به صورت آزادانه وسازنده پیروی کند .۲-با شناخت تغییرات محیط طبیعی واجتماعی در گذر زمان ،تاثیر آن را در زندگی خودتبیین کند.۳-با کسب مهارت های شهروندی ،نقش ها و وظایف خودرا در قبال جامعه محلی با مشارکت در فعالیت ها وبرنامه هایزیست محیطی ،فرهنگی ,سیاسی انجام دهد

ساحت(۳): تعلیم و تربیت علمی و فناورانه در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-با استفاه از مهارت های کار علمی وتفکر ,پدیده های طبیعی (آیات الهی ) والگوها وروابط ریاضی را مطالعه کند ونتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد.۲-باستفاده از مهارت های کار با دیگران ایده ها ویافته های حاصل از فعالیت های علمی – پژوهشی (فردی وگروهی )را با دیگران به مشارکت بگذارد .۳-با استفادهاز یافته های علمی وفناورانه وبهرگیری از مهارتهای پایه فناوری ،کالاها ووسایل مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی وایده هایی برای کیفیت واستفاده مسولانه از منابع پیشنهاد کند.

ساحت(۴): تعلیم و تربیت زیستی  و بدنی در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-با شناسایی ویژگی ها،نیازها،وتوانمندی های جسمی_حرکتی وروانی خود، الگوی رفتاری مناسب با موقعیت های مختلف را انتخاب کند وسطح سلامت وشادابی خود را ارتقا دهد۲-با مشارکت در طرح ها وبرنامه های بهداشت، سلامت ،تفریحات سالم ،تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی ،تاثیر گذاری آن را بر سلامت خود ودیگران مورد بررسی قرار دهد۳-با شناسایی محیط زندگی خود ،تاثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیست به مثابه آیات الهی را تبیین کند وعملکرد خود را بهبود بخشد.

ساحت(۵): تعلیم وتربیت زیبایی شناختی و هنری در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-با شناسایی ودرک اهمیت عناصر زیباییساز در پیرامون خود،فضای زندگی خویش را بهبود بخشد. ۲-با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبا شناسی ،قدرت خیل ,تجسم وایده پردازی خود را تقویت کند .۳-با شناخت اصول اولیه زیبا شناختی ,یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی وچگونگی آن را برخود توصیف کند.

ساحت(۶): تعلیم وتربیت اقتصادی وحرفه ای در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ :

اهداف دوره دوم :۱-با شناسایی مفاهیم عموی اقتصاد(تولید،توزیع ،ومصرف)ودرک نقش مسولیت پذیری وانضباط مالی در فعالیت های اقتصادی ،روش هایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی کند وبکار گیرد۲-با کسب مهارت های اصلی کار آفرینی ،قدرت تخیل وخلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت اجرا ونتایج آن را تحلیل کند .۳- با درک مفاهیم اخلاق اقتصادی (کاروتلاش ،رعایت حق الناس ،نیکو کاری ،امانت داری ،پرهیز از اسراف وتبذیر )،رفتار خود در زندگی شخصی وارتباط با دیگران را بر مبنای آن سامان دهد وعمل کند.

برنامه عملیاتی در بخش بعدی به شرح زیر است :

 1. مقدمه
 2. تعالی مدیریت مدرسه چیست؟
 3. اهداف پرورشی
 4. اهداف آموزشی
 5. تعریف برنامه
 6. ضرورت اجرای طرح در مدارس
 7. اهداف
 8. بیانیه ی ماموریت
 9. ماموریت در مدرسه
 10. چشم انداز مدرسه
 11. مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴
 12. باور های معیار در مدرسه
 13. بیانیه ی ارزش ها
 14. ارزش های معیار در مدرسه
 15. تعهد نامه
 16. میثاق نامه عفاف و حجاب ( دانش آموزان  دختر)
 17. میثاق نامه دبیران
 18. مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای دانش آموزان
 19. سند تحول و تعالی
 20. اهم چرخش های راهبری تربیتی و مدیریتی از نگاه سند تحول بنیادین
 21. مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای اولیا
 22. اهم چرخش های کارکنان از نگاه سند تحول بنیادین
 23. چشم انداز ۱۴۰۴ و فضیلی
 24. میثاق نامه دانش آموز
 25. مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای کارکنان
 26. میثاق نامه اولیاء
 27. تعدا اتاق ها وسالن ها
 28. بیوگرافی آموزشگاه
 29. اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه
 30. تعداد کلاس ودانش آموزان
 31. آمار دانش آموزان فرهنگیان
 32. آیین نامه انضباطی
 33. مقررات انضباطی
 34. جدول افزایش نمره انضباط
 35. پیشنهادات راهبردی
 36.  جدول کسر نمره انضباط
 37. تقدیرنامه های دریافتی  مدیردر پست مدیریت ( سه سال اخیر)
 38. دوره های ضمن خدمت تخصصی مدیردر سه سال اخیر
 39. میزان تحصیلات اولیای مدرسه به درصد
 40. مشخصات مدیران قبلی مدرسه
 41. طرح های اجرایی مدرسه
 42. مشخصات  عوامل اجرایی و اداری
 43. برنامه عملیاتی ( سالانه ) براساس الگوی تعالی مدیریت

برنامه سالانه مخصوص همه مقاطع

همچنین معیار هایی که در برنامه عملیاتی مدارس موجود است عبارت اند از

 1. معیار۱ : مدیریت و رهبری (۱۴۸   امتیاز)
 2. معیار۲: منابع انسانی ( ۱۵۲  امتیاز)
 3. معیار۳: توسعه مشارکت ها(۱۱۴ امتیاز)
 4. معیار۴: فضا و تجهیزات ایمنی(۹۲ امتیاز)
 5. معیار۵: مدیریت مالی و اداری(۸۳ امتیاز)
 6. معیار ۶: برنامه درسی(۱۹۹ امتیاز)
 7. معیار۷: سلامت نشاط و بهداشت مدرسه(۱۱۷امتیاز )

طرح تعالی مدیریت مدرسه

معیارها و اقدامات و طرح های اجرایی برنامه عملیاتی مدارس

 1. معیار۱ : مدیریت و رهبری
 2. معیار۲: منابع انسانی
 3. معیار۳: توسعه مشارکت ها
 4. معیار۴: فضا و تجهیزات ایمنی
 5. معیار۵: مدیریت مالی و اداری
 6. معیار ۶: برنامه درسی
 7. معیار۷: سلامت نشاط و بهداشت مدرسه

برنامه سالانه مخصوص همه مقاطع

همچنین موارد تکمیلی موجود در فایل برنامه عملیاتی مدارس

 1. نامه
 2. ابلاغ
 3. شاخص های ارزیابی نتایج کلان کلیدی عملکرد مدرسه

برنامه سالانه مخصوص همه مقاطع

برنامه عملیاتی برای مدارس

یک فایل که از آن به برنامه عملیاتی مدارس نام برده می شود باید چهارچوب کلی خاصی را رعایت کند در عین اینکه نیاز نیست از همان زاویه ای نگارش شود که دیگران نوشته اند . در کل برنامه عملیاتی مدارس چند آیتم کلیدی را باید در ساختار خود داشته  باشد که عبارتند از : انضباط و کنترل ، داشتن خلاقیت ، دقت در نگارش  ، داشتن تمرکز، بی طرفی  که هر کدام از این پارامترها اگر بدرستی رعایت شوند بدون شک می توانند منشاء اثر باشند و در نهایت باعث بهبود شاخص های کیفی و کمی شوند.

برنامه سالانه مخصوص همه مقاطع

در برنامه هایی مثل برنامه عملیاتی مدارس رعایت این موارد الزامی است :

 • تاکید بر اجرای درست برنامه و این که مستندات اجرای برنامه  توسط مجری برنامه  در سیستم نگهداری شود.
 • تاکید بر این که برنامه های تدوین شده مثل برنامه عملیاتی مدارس باید ابتدا در شورای مدرسه تصویب و سپس اجرا شود.
 • توصیه شد برنامه هایی در زمینه برنامه عملیاتی مدارس تدوین شود که قابلیت اجرا شدن در مدرسه  را داشته باشد.
 • توجیه دانش آموزان و اولیاء در این خصوص
 • نظارت مستمر بر رفتار دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف مورد نظر تا آموختن مهارت لازم
 • اهتمام در آموزش مهارتهایی که در برنامه پیش بینی شده است.
 • نظارت مستمر بر اجرای برنامه
 • پاسخگویی دقیق به سوالات اجرای این برنامه توسط اعضاء محترم کمیته

برنامه سالانه مخصوص همه مقاطع

آنچه در برنامه عملیاتی مدارس باید توجه شود :

اهداف و زیر معیارهای زیادی در برنامه عملیاتی مدارس موجود است که بخش کوچکی از آنها عبارت است از اهداف و زیر معیارهای برنامه عملیاتی مدارس

 1. تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش (تا۵)
 2. بررسی مسایل مهم مدرسه(تا۴)
 3. مشارکت اعضا در اجرای مصوبات (تا۴)
 4. راهبرد/ معیار تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش(تا ۳)
 5. بررسی مسایل مهم مدرسه (تا ۴)
 6. آگاهی تمامی کارکنان از مصوبات شورا (تا ۲)
 7. کاربست مصوبات شورا در برنامه ها و حل مسایل مدرسه (تا۶)
 8. مشارکت معلمان درتصمیم گیری ، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها (تا ۴)
 9. مشارکت در تدوین چشم انداز (تا۲)
 10. مشارکت در تدوین برنامه عمل مدرسه (تا ۲)
 11. مشارکت در تدوین میثاق نامه مدرسه (تا ۲)
 12. در دسترس بودن سندتحول بنیادین آموزش وپرورش برای همه کارکنان (۱)
 13. در دسترس بودن برنامه ی درسی ملّی برای همه کارکنان (۱)
 14. در دسترس بودن اهداف دوره تحصیلی برای همه کارکنان (۱)
 15. در دسترس بودن مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه مدارس (۱)
 16. پاسخگویی کارکنان نسبت به ماموریت آموزش و پرورش (تا۲)
 17. پاسخگویی کارکنان نسبت به چشم اندازآموزش و پرورش(تا۲)
 18. پاسخگویی کارکنان در تحلیل نقش خود برای تحقق اسناد تحولی(تا۳)
 19. میثاق نامه کارکنان(تا۱)
 20. میثاق نامه دانش آموزان(تا۱)
 21. میثاق نامه اولیاء (تا۱)
 22. راهبرد /معیار آگاهی ذی نفعان از چشم انداز کارکنان ( ۲ )
 23. آگاهی ذی نفعان ازمیثاق نامه کارکنان ( ۲ )
 24. آگاهی ذی نفعان از برنامه عمل مدرسه

طرح تعالی مدیریت مدرسه

کارکنان همچنین اقدامات زیادی را می بایست در برنامه عملیاتی مدارس به کار برد من جمله :

اقدامات وطرح های اجرایی برنامه عملیاتی مدارس

 1.  تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای مدرسه
 2. روشن شدن حدود مسئولیت هریک از اعضاء
 3. پشتیبانی همکاران از برنامه ها و تصمیمات
 4. مشخص کردن مسائل مهم مدرسه
 5. ارائه نظرات و پیشنهادات جهت برطرف کردن مسائل توسط همکاران
 6. توجه مدیر به انتقادات سازنده اعضاء
 7. اجازه اظهار نظر دادن به همه اعضاء
 8. یادداشت برداری از مسائل مطروحه مدرسه
 9. تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای دبیران
 10. تشکیل جلسات با موضوعات مهم از نظر همکاران
 11. مصوبات شورای دبیران در دفتر مربوطه ثبت و به امضاء می رسد
 12. مصوبات را کپی گرفته و در اول دفتر حضور و غیاب همکاران گذاشته می شود
 13. کلیه ی مصوبات شورا پیشگیری و اجرا می گردد
 14. تشکیل جلسات با یکی از موضوعات مهم از نظر همکاران
 15. تشکیل جلسات و ریاست هر جلسه با یکی از همکاران
 16. کلیه مصوبات شورا پیگیری و اجرا می گردد
 17. نظر خواهی از کارکنان در تدوین چشم انداز
 18. نظر خواهی از کارکنان در تدوین نقشه راهبری
 19. نظرخواهی از همکاران در تدوین میثاق نامه
 20. تهیه کتاب یا جزوه مربوط به سند تحول بنیادین و موجود در مدرسه
 21. تهیه جزوه برنامه درس* و یا کتاب مربوط جهت استفاده نصب اهداف دوره متوسطه اول و دوم موجود بودن کتاب مربوطه جهت استفاده تکثیر وظایف کارکنان در آپ و تهیه جزوه مربوطه
 22. در دسترس بودن مضامین کلیدی و تدوین ماموریت چشم انداز مدرسه به همکاران
 23. بحث و تبادل نظر با همکاران در این زمینه دعوت از کارشناسان مجرب برگزاری نشست با همکاران اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
 24. اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه اطلاع رسانی از طریق جلسات
 25. اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
 26. اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
 27. اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
 28. اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه
 29. اطلاع رسانی از طریق جلسات

طرح تعالی مدیریت مدرسه

همچنین دربرنامه عملیاتی ویژه مدرسه (طرح بوم ) و تقویم اجرایی موارد زیر وجود دارند :

ساحت های طرح بوم هر یک شامل موضوع ها و مهارت های زیر است

طرح بوم

تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی

 1. تقویت فرهنگ دینداری ، ایثاروحماسه درجامعه
 2. معرفت افزایی اعتقادی اخلاقی وعبادی
 3. ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویت وترویج اخلاق اسلامی
 4. ترویج فرهنگ وفای به عهد ،گذشت ومدارای اجتماعی
 5. ترویج فرهنگ صداقت وشفافیت درگفتارورفتاردانش آموز
 6. ترویج فرهنگ حیا عفاف
 7. صداقت مسئولیت پذیری و نظم دردانش آموزان

تربیت اجتماعی وسیاسی

 1. کسب مهارت های زیست اجتماعی برای نوجوانان وجوانان
 2. ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ومشارکت اجتماعی
 3. تقویت اعتماداجتماعی
 4. ترویج روحیه نظم انضباط اجتماعی
 5. توسعه وترویج پژوهش های دانش آموزی با موضوع بهبودآمورش  جامعه وکشورخود
 6. تقویت فرهنگ ارتباط با خانواده

تعلیم وتربیت زیستی بدنی

 1. تربیت زیستی وبدنی
 2. ترویج فرهنگ تقدم پیشگیری بردرمان
 3. ترویج فرهنگ جلوگیری ازآلودگی هوا وخاک
 4. آموزش شیوه های صحیح ارتباط بین فردی واجتماعی
 5. ترویج فرهنگ ورزش همگانی
 6. ترویج فرهنگ ارتباط باخانواده وجامعه واحترام به والدین
 7. ترویج فرهنگ کاهش وتفکیک مواد دورریز واستفاده کمتراز پلاستیک

طرح بوم

تعلیم وتربیت زیبا شناختی وهنری

 1. پرورش حواس وقدرت تخیل دردانش آموزان
 2. آشنایی باجهان هستی و بیان آن به زبان هنر
 3. ترویج واجرای فعالیت های هنری وفرهنگی در فضای مدرسه
 4. غنی سازی فعالیت های مدرسه با ارائه فعالیت های فرهنگی وهنری
 5. آموزش شیوه های صحیح ارتباط بین فردی

تعلیم وتربیت اقتصادی وحرفه ای

 1. ترویج کاردردانش آموزان
 2. ترویج وتوسعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف
 3. ترویج وتوسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی
 4. توسعه وترویج پژوهش های دانش آموزی باموضوع اقتصادمقاومتی
 5. ترویج فرهنگ پس انداز در دانش آموزان

تعلیم وتربیت علمی وفناورانه

 1. تقویت فرهنگ پژوهش دردانش آموزان
 2. برقراری ارتباط سازنده با طبیعت از طریق شناخت و استفاده صحیح از آن
 3. حضور و مشارکت فعال درفعالیت های علمی منطقه استان وکشور
 4.   توجه جدی به اهداف رفتاری دردروس مختلف وعملی سازی این رفتار

برنامه ویژه مدرسه بوم چیست و عملکرد های اجرایی پیرامون تقویم اجرایی بوم

 • آموزش خرید با کارت اعتباری و دستگاه کارت خوان(مهارت)
 • آموزش ویژه والیبال (مهارت)
 • سفالگری و ساخت کوزه (مهارت)
 • کارگاه تلاوت سوره نباء و آشنایی با معنی آن (موضوعی)
 • حضور در شورای شهر با ارائه آموزش های بازیافت (میدانی)
 • آموزش کاردستی نمدی (مهارت)
 • تولید کتاب داستان (موضوعی)
 • اریگامی (مهارت)
 • آموزش پولک دوزی و بافتنی (مهارت)
 • آموزش آشپزی (سالاد الویه)
 • پاکسازی مناطق جنگلی و تمیز نگه داشتن طبیعت یا آموزش (میدانی)
 • پاسخ به شبهات دینی دربارع امام دوازدهم(موضوعی)
 • مهارت های مطالعه (مهارت)
 • آموزش پاورپوینت (مهارت)
 • فعالیت هنری (مهارت)
 • نمایش فیلم سینمایی (موضوعی)
 • کاشت درخت یا بوته سیر در باغچه مدرسه(میدانی)
 • آموزش سفره هفت سین (نگهداری از ماهی عید)(مهارت)

سایر فعالیت های موجود در پکیج برنامه ویژه |برنامه ویژه مدرسه بوم چیست

 1. آشنایی با کمک های اولیه
 2. آموزش مداحی
 3. آشنایی با سازمان ها و نهادهای اجتماعی
 4. آموزش هنر خط تحریری
 5. کارگاه هنر و صنایع دستی
 6. مسئولیت های واقعی مدرسه
 7. طرح حامی کالای ایرانی
 8. هر کلاس یک سرود و یک نمایش
 9. کارگاه کتاب خوانی و توسعه ی مهارت مطالعه
 10. شناخت حقوق قوانین و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 11. ایجاد فرضت یادگیری واقعی و تجربه آن (بازدیدها
 12. مناظره در مدرسه
 13. جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها
 14. صبحانه و الگوی تغذیه دانش آموزان

مدیران آموزشگاه باید در زابطه با اجرای طرح بوم شامل ویژگی های زیر باشند :

 • انعطاف پذیری: یعنی  توانایی چیره شدن بر شرایط جدید ویافتن راه حل هایی برای مشکلات.
 • رقابت جویی: یعنی میل رقابت با دیگران ومحک زدن خود درمقابل دیگران .
 • اعتماد بهنفس: یعنی اعتماد به توانایی انجام دادن هر آنچه که مورد نظر فرد است.
 • انگیزه :یعنی علاقه فرد به سخت کوشی برای رسیدن به اهداف .

طرح بوم

محتوای برنامه عملیاتی طرح بوم سایت ما چیست؟

 • برنامه سالانه طرح بوم
 • نمونه ابلاغ طرح بوم برای همکاران
 • تقویم اجرایی برنامه ویژه مدرسه
 • تقویم اجرائی کلاسی-برنامه ویژه مدرسه
 • فرم ارزیابی برنامه ی برنامه ویژه مدرسه (بوم)
 • صورت جلسه برنامه ویژه مدرسه طرح بوم
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) باور‌ها و ارزش‌های ما به عنوان کنشگران اجتماعی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) مهارت‌های ارتباطی و برقراری تعاملات سازنده
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) مطالعه نان‌های محلی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) هویت محله ای
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) صبحانه و الگوهای تغذیه‌ای دانش آموزان
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) مصرف کالای داخلی و اشتغال جوانان
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) مناظره در مدرسه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) شناخت حرفه‌ها، مشاغل
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) طراحی و ساخت بازی و سرگرمی رایانه ای
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) طراحی و ساخت اسباب بازی‌های مکانیکی و الکترونیکی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) بازطراحی و آماده سازی سرگرمی‌های مداد و کاغذی یا سایر بازی‌های محلی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) شناخت حقوق، قوانین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) زندگی سالم
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) کارگاه شعرخوانی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) کارگاه کتاب خوانی و توسعه مهارت‌های مطالعه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) تفسیر قرآن
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با مباحث آموزشی ادبیات
 • آموزش خرید با کارت اعتباری و دستگاه کارت­خوان (مهارت)
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با مباحث آموزشی عربی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با مباحث آموزشی آشپزی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) نمایش داستان های قرآنی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) کارگاه تلاوت سوره نباء و آشنایی با معنی آن
 • پرورش کبک  تولید جوجه (خلاقیت و کارآفرینی برای کودکان) (فعالیت زیست فناوری)
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه(بوم) بازدید از موزه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با مباحث آموزشی علوم
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) صبح پرانرژی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) سفالگری و ساخت کوزه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با تفکیک زباله وبازیافت مواد
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) خدمت رسانی، فعالیت‌های نیکوکارانه و داوطلبانه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) کارگاه هنر و صنایع دستی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با سینمای دفاع مقدس و تحلیل آن
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) بهینه سازی مصرف آب و انرژی در مدرسه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) مسئولیت‌های واقعی در مدرسه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) فعالیت‌های ماجراجویانه
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) رشد منش اخلاقی از طریق داستان
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) خلاقیت و کارآفرینی برای کودکان
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) پرورش مهارت‌های پرسشگری
 • طراحی آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) بازآفرینی مهارت‌های گفتگو
 • کاهش مصرف کالاها و لوازم رایانه‌ای و ملاحظات زیست محیطی در دور ریخت

طرح بوم

در نهایت در تقویم اجرایی مخصوص کلیه مقاطع موارد زیر وجود دارد :

تقویم اجرایی فعالیت های اجرایی در ۸ صفحه ورد و قابل ویرایش مربوط به کلیه مقاطع

تقویم اجرایی

تقویم اجرایی فعالیت های بهداشتی در ۱۳ صفحه ورد و قابل ویرایش مربوط به کلیه مقاطع

تقویم اجرایی مربی بهداشت

تقویم اجرایی فعالیت های آموزشی و پرورشی در ۴۳ صفحه ورد و قابل ویرایش مربوط به کلیه مقاطع

تقویم اجرایی فعالیت های پروژه مهر در ۱۰ صفحه ورد و قابل ویرایش مربوط به کلیه مقاطع

تقویم اجرایی پروژه مهر

تقویم اجرایی فعالیت های طرح بوم در ۴ صفحه ورد و قابل ویرایش مربوط به کلیه مقاطع

تقویم اجرایی طرح بوم

توجه : با خرید این فایل هم برنامه عملیاتی مقاطع ابتدایی براساس طرح تدبیر و هم برنامه عملیاتی مقاطع متوسطه اول و دوم را بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار و هم برنامه عملیاتی ویژه مدرسه ( طرح بوم ) و هم به تقویم اجرایی مدارس دست می یابید. با یک تیر چهار نشان میزنید. در صورتی که در سایت های مشابه برای یک مورد از این چهار فایل چند برابر قیمت گذاشته اند!!

30,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
taehe taali HAME MAGHATE.doc32.27 MB
taghvim ejraiee.doc4.82 MB
tadbir KAMEL OK.doc6.23 MB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.5

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنتپست های مشابه


۰۶ شهریور, ۱۳۹۸

برنامه عملیاتی سالانه مشاور مدرسه

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه مدارس شاهد سال تحصیلی

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه و تقویم اجرایی سرگروه پیشتازان و فرزانگان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه معاون آموزشی مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه مدارس استثنایی بر اساس طرح تدبیر سال ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه معاون اجرایی و تقویم اجرایی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۶ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
۱۲ خرداد, ۱۳۹۸

برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر سال تحصیلی ۱۴۰۱-۴۰۲

ادامه مطلب
امتیاز دهید: