support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم .

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم .

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۵


دانلود اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم . با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه

فایل دانلود اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی را به هر فعالیتی می گویند که بتواند منجر به تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوع مقاله ها است.

قبل از دانلود می توانیم با هم بخشی از این اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی که به صورت رایگان قرار داده شده است را مرور می کنیم:
چکیده
دانش آموزان امروزی دنبال چیزهای نو هستند و همگی نیاز به توجه دارند. وقتی به افکار، علایق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت دیگر بهداشت روانی دانش آموزی توجه نمی شود، انگیزه ی تفکر و یادگیری را از دست می دهد. بنابراین با رعایت اصول اساسی بهداشت روانی، ایجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش های تدریس، مدیریت کلاس و نوع تکالیف ارائه شده، باید طوری طراحی شوند که همگی از هر نوع شایستگی مورد توجه قرار گیرند.
پژوهش حاضر مربوط به تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوین تدریس: همیاری، رویدادی، ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و …می باشد .
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله:
اینجانب …………. با کد پرسنلی …………….. ، با مدرک تحصیلی فوق دیپلم زبان انگلیسی مدت ………… سال است که به عنوان دبیر زبان انگلیسی ، تعلیم و تربیت قرزندان این خاک را انجام می دهم . مدرسه تثبیتی من در سال جاری آموزشگاه ………… شهرستان ………. واقع در استان ………… می باشد . پایه تحصیلی مورد پژوهش ، سوم راهنمایی می باشد .
اوایل سال تحصیلی بود که هر جلسه به کلاس وارد می شدم، می دیدم توسط نماینده ی کلاس اسامی یک سری از دانش آموزان بر روی تخته نوشته شده است. وقتی که رفتار آنها را زیر نظر داشتم دیدم که آنها همان دانش آموزان قد بلند کلاس هستند که بعضی از آنها می خواهند قدرت بدنی خود را به سایر بچه ها، نشان داده و قلدری کنند و گروه انتخابی خود را تکاوران سوسانو نامگذاری کرده بودند. از طرفی یک روز بر حسب اتفاق، وقتی که به کلاس وارد شدم نوشته ا ی را بر روی تخته مشاهده نمودم، که نشان از تاثیر سوسانو در بین بچه ها داشت.. اینجانب به این فکر نکردم که از طرف چه کسانی نوشته شده و چرا؟ ولی به این فکر بودم که، چگونه می توان الگوی بهتری از سوسانو به دانش آموزان خود معرفی نمود؟ همچنین همیشه می دیدم دو نفر از ردیف آخر کلاس موقعی که از نظر آنها من متوجه نبودم سر خود را پایین انداخته و مشغول یک کاری هستند. برای متوجه نمودن آنها به تدریس و اشتباه خود از برنامه ی انضباطی ده مرحله ای مانند استفاده از الگوسازی مثبت و سئوال نمودن(هوک، پیتر، و واس، اندی،۲۰۰۴) سعی نمودم آنها را به انتخاب رفتار مناسب هدایت نمایم ولی آنها باز هم به کار خود ادامه می دادند تا اینکه مجبور شدم جهت بررسی موضوع به آنها در کلاس نزدیک شوم. مشاهده کردم که روی صندلی خود عکسی را کشیده و کتابی غیر از کتاب آن زنگ در دست دارند اولش ناراحت شدم ولی سریعاً خودم را کنترل نموده و بر نقاشی زیبایی که کشیده بودند آفرین گفته و گفتم به جای این، تصویر یک گل را می کشیدید. در جواب گفتند « برایمان فرقی نمی کند فقط منتظر بودیم یک نفر بیایید و به ما به خاطر نقاشی هایی زیبایی که می کشیم آفرین بگوید ».
علاوه بر موارد مذکور هر جلسه که درس جلسه ی قبلی را سئوال می کردم هیچکدام از بچه ها به غیر از چند نفر اصلاً درس را آماده نمی کردند. بی حال و بدون انگیزه می دیدم که در کلاس اینجانب حضور دارند. از طرفی چون درس انگلیسی به نظر دانش آموزان فقط حفظ لغات است و در داخل متن کتاب اصلاً قسمتی با عنوان آزمایش کنید مثل کتاب علوم نیامده است و موقعی که پرسیدم چرا درس را آماده نکرده اید با اعتراض شدید بچه ها مخصوصاً گروه سوسانو روبرو شدم و این طور به سئوال من پاسخ دادند « شما سئوال نمی گویید معلمین ما در سال های گذشته تمامی سئوال ها را می گفتند، روش تدریس شما خوب است ولی ما به سئوال گفتن عادت کرده ایم با توضیح دادن درس، خودت و ما را خسته نکن ». .. وقتی از آنها پرسیدم چگونه تدریس کنم همگی گفتند «لغات مهم هر پاراگراف را سطر به سطر مشخص کرده و معنی کل درس را بگویید و بعد دیگر توضیح دادن درس لازم نیست» و معلمی که سئوالات را مطرح می کرد بهترین معلم از نظر آنها بود و چون اینجانب به جای طرح سئوال، متن کتاب را توضیح می دادم دانش آموزان جهت نشان دادن مخالفت خود با روش تدریس اینجانب با ایجاد بی نظمی، نظم کلاس را بهم ریخته و کنترل کلاس برایم مشکل می شد. تا اینکه تصمیم گرفتم با نفوذ در قلب بچه ها ببینم آنها غیر از مشکل طرح سئوال چه مشکل دیگری با اینجانب دارند که اینگونه نظم کلاس را بهم ریخته اند. بنابراین با توجه به اطلاعاتی که از طریق نظرخواهی از دانش آموزان، مشاهده ی رفتار آنها و مشاهدات کلاس درس اینجانب توسط مدیریت و معاونت محترم آموزشگاه جمع آوری کرده بودم به این نتیجه رسیدم که علاوه بر الگوپذیری از سوسانو، مشکل کلاس را می توان در چند مورد خلاصه نمود. مشکل اول مربوط به گروهی بود که قدرت نمایی می کردند و دو نفری که در کلاس به نقاشی کشیدن مشغول می شدند. دو نفر مذکور در علت مردودی خود معلمین سال گذشته را مسئول می دانستند که در حق آنها ظلم کرده و نمره ی قبولی ۱۰ را به آنها نداده اند. از طریق مشاهدات کلاسی و نظر خواهی مشخص شده بود که این افراد بر خلاف علایق و مهارت هایشان در کلاس انگلیسی حضور داشته و در بقیه دروس نیز ضعیف هستند. در هر دو مورد دانش آموزان مذکور از طریق قدرت نمایی، ایجاد درگیری و رسم نقاشی در کلاس مشکل بوجود آورده بودند. مشکل دوم عادت به طرح سئوال از سوی معلم بود که این مشکل، مشکل کل کلاس به حساب می آمد. مشکل سوم، طبق اظهارات خودشان وقت، قدرت و حوصله ی حفظ مطالب را نداشتند. مشکل چهارم، داشتن استرس موقع پرسش و پاسخ کلاسی بود.
بنابراین به این فکر افتادم که چگونه می توان با تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان روابط عاطفی بین دانش آموزان هم روستایی و غیر هم روستایی را بهبود بخشید؟ و چگونه می توان با تامین بهداشت روانی دانش آموزان، کلاس را کنترل نموده و آموزش درس انگلیسی را نیز بهبود بخشید؟
بدین جهت سعی نمودم با استفاده از کتاب راهنمای روش های نوین تدریس و سایر منابع، تشکیل کارپوشه، طراحی نرم افزار تحلیل آزمون بر اساس طبقه بندی هدف های آموزشی بلوم، روش تدریس، کلاس داری و ارزشیابی خود را طوری تغییر دهم که ضمن افزایش عزت نفس دانش آموزان به احساسات، مشکلات پنهان دانش آموزان، مهارت ها و عادت آنها نیز توجه شود و روش های خود را طوری طراحی نمایم که در هر امری خود را مسئول بدانند. در ضمن با استفاده از راهبردهایی که در کتابهای روان شناسی تربیتی و یادگیری کدیور، کتاب ضروری معلم و سایر منابع آمده است بتوانم بر مشکلات موجود غلبه نمایم.
برای خرید و دانلود اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم . روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.5

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنت