support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکل استرس و هول شدن علی دانش آموزم را برطرف کنم؟

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکل استرس و هول شدن علی دانش آموزم را برطرف کنم؟

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۲ آبان, ۱۳۹۵


دانلود اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکل استرس و هول شدن علی دانش آموزم را برطرف کنم؟با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه

فایل دانلود اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی را به هر فعالیتی می گویند که بتواند منجر به تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوع مقاله ها است.

قبل از دانلود می توانیم با هم بخشی از این اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی که به صورت رایگان قرار داده شده است را مرور می کنیم:

مقدمه:

کلمهٔ استرس را به شیوه های مختلف استفاده می کنند بعضی از استرس برای مراجعه به خواسته ها و فشارهایی استفاده می کنند که شخص با آنها روبه روست و گرفتگی و تنش را واکنش مشخصی در برابر آن موقعیت می دانند. برخی دیگر استرس را سطحی از حالات منفی که شخص با آن روبه روست می دانند و دستهٔ سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بیش از توان او باشد. شخص دچار استرس می شود رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم تأمین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهند که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تأمین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد.

بیان مساله:

اضطراب وضعیت تشدید شدهٔ تحریک هیجانی است که احساس نگرانی یا ترس را هم دربردارد. مثل ترس ، فرد احساس می‌کند که تهدید می‌شود. برخلاف ترس ، فرد اغلب منبع تهدید را به‌شکلی مبهم یا نه‌چندان دقیق ادراک می‌کند.
یک احساس بسیار ناخوشایند ، و اغلب مبهم دل‌واپسی است که با یک یا چندتا از احساس‌های جسمی همراه است. مثل احساس خالی‌شدن سردل ، تنگی قفسه سینه ، طپش قلب ، سردرد ، میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار ، بی‌قراری. اضطراب یک علامت هشداردهنده است ، خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می‌کند.
اضطراب مقدم بر هر چیز یک حالت ترس ، نگرانی و ناراحتی است. اضطراب با ترس ارتباط نزدیک دارد اما ترسی است که گاهی در مقابل امر مبهم به‌وجود می‌ آید و زمانی موضوع معینی ندارد. خلاصه می‌توان گفت ، اضطراب به‌معنی ترس مبهم است. اضطراب گاهی به‌معنی نگرانی از رفتار خودمان یا احساس تقصیر نیز می‌باشد و گاهی هم ترس از نشان‌دادن ترس نیز سبب اضطراب می‌شود و این امر در مواردی است که قانون ابراز ترس را منع کرده است.

توصیف وضع موجود:

اینجانب …….مدت …سال سابقه در آموزش و پرورش می باشم . در سال تحصیلی اخیر دانش آموزی به نام علی(اسم مستعار) دارم که وقتی می خواهد با من و یا همکارانم صحبت کند، مخصوصاً هنگام پرسش و پاسخ مطالب درسی هول و دستپاچه و دچار اضطراب و استرس می گردد طوری که دچار لکنت زبان و (مِن و مِن کردن) می شود و دستانش شروع به لرزیدن می کند و نمی تواند به خوبی صحبت کند و درس را جواب دهد و باعث افت تحصیلی او شده است. این وضعیت موجب نگرانی و ناراحتی من شده است. با خود فکر کردم که چرا علی این حالت را دارد و مشکل او چیست، در صورتی که معلم سخت گیری نیستم و نمی توانم بگویم که بچه ها از من می ترسند.
این موضوع مرا براین داشت که بتوانم مسئله علی را به شکل مطلوب حل نمایم.
رحیمی ۱۳۷۹ در تحقیق خود به نام بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نتایج زیر رسیده است . ۰۹/۳۶ % آزمودنیهای اضطراب کلی ومتوسط و شدید داشته اند بین پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب رابطه منفی وجود دارد و اضطراب کلی دانش آموزان دختر بیش از پسران بوده . همچنین بین نگرانی های شغلی و تحصیلی ، فقر تحصیلی با میزان اضطراب رابطه معنی دار گزارش شده است . پیروزی (۱۳۷۹ ) در تحقیق خود به نام بررسی شکل گیری منابع اضطرابی از تحول روانی اجتماعی در دختران سال سوم متوسطه شهر تهران به این نتیجه رسیده اند که بین سطح تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان با میزان اضطراب آنان رابطه معکوس بوده و بین میزان اضطراب دانش آموزان با سطح اجتماعی – اقتصادی آنان رابطه معنی دار نبوده است . رنجبر زاده ( ۱۳۷۷ ) در تحقیقی تحت عنوان تعیین عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب و میزان شیوع آن در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر همدان نتایج را گزارش کرده اند ۵/۸۰ % جمعیت مورد مطالعه دارای درجاتی از اضطراب بوده اند ، به عبارتی ۵/۱۹ % فاقد اضطراب ۹/۵۴ % اضطراب خفیف ، ۴/۱۸ % اضطراب متوسط ۲/۷ % اضطراب شدید داشته اند . فراوانی نسبی اضطراب متعلق به دانش آموزان با معدل ۱۴-۱۱ بوده و اضطراب شدید مربوط به دانش آموزانی بوده که معدل زیر ۱۱ داشته اند ، اما بین میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار نبوده و بین وضعیت اقتصادی و میزان اضطراب رابطه معنی دارد و میزان اضطراب دانش آموزانی که درآمد خانوادگی آنها بالا بوده کمتر از دانش آموزان با درآمد خانوادگی پایین بوده است . یافته های تحقیق ضعیفی ۱۳۷۶ دلالت به این نکته دارند که بین جنسیت و اضطراب رابطه معنی دار و اضطراب کلی دختران بیشتر از پسران می باشد و میزان اضطراب دانش آموزان مناطق بالای شهر کمتر از مناطق پایین شهر بوده است عباسی ۱۳۷۵ در تحقیقی خود به نام ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه اضطراب امتحان و بررسی آن با اضطراب عمومی ، عزت نفس ، عملکرد تحصیلی به این نکته اشاره کرده است که بین میزان اضطراب عمومی و اضطراب امتحان همبستگی معنی دارد بین اضطراب عمومی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود داشته است . نکته قابل توجه در این تحقیق این مطلب است که اضطراب عمومی به طور معنی دار قدرت پیش بینی اضطراب امتحان را دارد و بهترین متغییر پیش بینی برای اضطراب امتحان – اضطراب عمومی می باشد که با یافته های نجاریان و ابوالقاسمی۱۳۷۶ هماهنگ است
میثاقی ۱۳۷۴ به این نتیجه رسیده است که بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان و میزان اضطراب رابطه منفی وجود دارد . عباس آبادی ۱۳۷۲ در بررسی بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسیده که رابطه معنی دار و معکوس بین سطح اضطراب و میزان پیشرفت تحصیلی وجود دارد . همچنین با تفکیک دانش آموزان به دو گروه قوی و ضعیف بر اساس معدل به این نتیجه رسیده اند که میزان سطح اضطراب آشکار بیشتر از اضطراب پنهان بوده است .
در تحقیق سهرابی ۱۳۷۲ هم رابطه معکوس بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی تأکید شده است .
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
دانش آموزان پر اضطراب در انجام تکالیف به خوبی دانش آموزان کم اضطراب عمل نمی کنند . وایت (۱) ۱۹۶۰ کوین و همکاران ۱۹۸۳ با مرور پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با اضطراب دانش آموزان به این نتیجه رسیده اند که اضطراب بر سطح یادگیری مؤثر می باشد و اضطراب با عملکرد ، توانایی ذهنی ، تکالیف دشوار و جنسیت مرتبط است . همچنین یافته های تویباس (۲) ۱۹۷۹ دلالت بر این مطلب دارد که اضطراب می تواند بر چگونگی پردازش اطلاعات و بازیافت اطلاعات پردازش شده تأثیر بگذارد .
جوزف ۱۹۸۵ در برسی مطالعات انجام شده ۱۷ ساله در مورد عوامل مؤثر عاطفی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم انگیزش ، اضطراب و همایت معلم مهم ترین عوامل گزارش شده اند .
هگ هاوزن (۳) ۱۹۸۵ در تلخیص مطالعه۲۰ساله در مورد انگیزش گزارش داده که اضطراب در افزایش امید به موقعیت واعتماد به شایستگی خود م‍وثربوده وافزایش میزان اضطراب درتغییر انگیزش بسیار موثر میباشد.
کیورا(۴)۱۹۸۹ به این نتیجه رسیده است که دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین نمره های بالایی از اضطراب داشته اند دانست وافت تحصیلی بیشتری رانشان میدهند .

برای خرید و دانلود اقدام پژوهی استرس در مقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکل استرس و هول شدن علی دانش آموزم را برطرف کنم؟ روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
file-146.doc317.50 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.7

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنت